ZASTRAŽIŠĆE – Pretpovijesne gomile


Ime / Name
Pretpovijesna nalazišta »Pretpovijesne gomile« / prähistorische Stätte –  prähistorische Hügel

Code: ZA-PG-00                                     


Pojedinim objektima / zu den einzelnen Objekten

ZA-PG-01 /  ZA-PG-02 /  ZA-PG-03 /  ZA-PG-04 /  ZA-PG-05 /  ZA-PG-06 /  ZA-PG-07


Informacije

Najstariji stanovnici otoka Hvara bili su Iliri, a o njihovoj prisutnosti na otoku svjedoče gomile od kojih su neke bile grobnice. Gomile su uglavnom grobišta, ali su se koristile i kao osmatračnice ili vjerska obredna mjesta.

Info

Die ältesten Bewohner der Insel Hvar waren die Illyrer, und ihre Anwesenheit auf der Insel wird durch Hügel belegt, von denen sich einige Grabstätten waren. Die Hügel waren größtenteils Friedhöfe, wurden aber auch als Observatorien oder religiöse Ritualstätten genutzt.

Neke od ovih gomila koristili su Iliri za ukope i u puno antičko doba. Prilozi u grobovima, posude, brončane kopče, prstenje, oruđe i oružje svjedoče nam o kulturnoj razini ondašnjega stanovništva i njihovim vezama, u prvome redu s ilirskim kopnom, ali i s prekomorskim Apeninskim poluotokom.

Einige dieser Hügel wurden von den Illyrern in der Antike für Bestattungen genutzt. Anhänge in den Gräbern, Gefäße, Bronzespangen, Ringe, Werkzeuge und Waffen zeugen vom kulturellen Niveau der damaligen Bevölkerung und ihren Verbindungen, vor allem zum illyrischen Festland, aber auch zur überseeischen Apenninenhalbinsel.

U ovim su gomilama, u kamenim sanducima od ploča, Iliri pokopavali svoje pokojnike i to u pravilu u zgrčenome položaju, kao u majčinoj utrobi, licem okrenutim prema istoku sunca. Ovaj način ukopa bio je svojstven širokom području Europe od Alpa do Jadrana i od Bavarske do Rusije te spada u doba kovina, tj . u srednje brončano doba i početak željeznog doba.

In diesen Hügeln begruben die Illyrer ihre Toten in Särgen aus Steinplatten, gewöhnlich in gekauerter Stellung wie im Mutterleib, wobei ihre Gesichter dem Sonnenaufgang zugewandt waren. Diese Bestattungsmethode war charakteristisch für ein weites Gebiet Europas von den Alpen bis zur Adria und von Bayern bis Russland und gehört zum Metallzeitalter, d. H. in der mittleren Bronzezeit und zu Beginn der Eisenzeit.

(Izvor / Quelle: https://pakleniotoci.eu)

natrag na vrh / Seitenanfang


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »pretpovijesna gomila (1)« / prähistorischer Hügel (1)

Code: ZA-PG-01

Adresa / Adresse
Zastražišće

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14605°   Longitude: E 16,85826°
Visina / Höhe: 203 m

Zemljište / Grundstücke: 2606/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Informacije

Info

natrag na vrh / Seitenanfang


Sljedeći su objekti detaljnije opisani u:

Die folgenden Objekte werden näher beschrieben in:

„Alen Miletić: Prilozi poznavanju naseljavanja otoka Hvara u prapovijesti“
(https://images.app.goo.gl/ULKDij157XxWczV86)

Numeriranje i opis prapovijesnih nalazišta temelje se na ovoj publikaciji.

Die Nummerierung und Beschreibung der prähistorischen Stätten richtet sich nach dieser Publikation.


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »G
omila na Žižotini (2)« / prähistorischer Hügel (2)

Code: ZA-PG-02

Adresa / Adresse
Zastražišće, Žižotina

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14849°   Longitude: E 16,83002°
Visina / Höhe: 162 m

Zemljište / Grundstücke: 1144/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Slika / Bild: Alen Miletić

Informacije

Taj predio zapadno od Koromačišća danas se naziva Žižotina, a na njemu su ostatci velike kamene gomile koju mještani nazivaju Gomila na Žižotini. Prema sačuvanoj strukturi radi se o prapovijesnom tumulu, promjera 24 m i sačuvane visine oko 5 m.

Info

Das Gebiet westlich von Koromačišće heißt heute Žižotina, und darauf befinden sich die Überreste eines großen Steinhügels, den die Einheimischen Gomila na Žižotini nennen. Aufgrund der erhaltenen Struktur handelt es sich um einen prähistorischen Tumulus mit einem Durchmesser von 24 m und einer Höhe von etwa 5 m.

natrag na vrh / Seitenanfang


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »
pretpovijesna gomila (3)« / prähistorischer Hügel (3)

Code: ZA-PG-03

Adresa / Adresse
Zastražišće, Gravanjuša

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,15063°   Longitude: E 16,83312°
Visina / Höhe: 213 m

Zemljište / Grundstücke: 1227/269, 1228/4

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Slika / Bild: Alen Miletić

Informacije

Sjeveroistočno od Koromačišća izdiže se brdo Gravanjuša, sred kojeg su na vrhu ostatci prapovijesne gomile, promjera 21 m i visine oko 3,5 m .

Info

Nordöstlich von Koromačišće erhebt sich der Hügel Gravanjuša, in dessen Mitte sich die Überreste eines prähistorischen Hügels mit einem Durchmesser von 21 m und einer Höhe von etwa 3,5 m befinden.

Gomila Gravanjuša uvrštena je u izjavu prostornog uređenja općine Jelsa na popis kulturnih dobara – arheološka nalazišta pod brojevima 7553 (pretpovijesna gomila).

Der Hügel Gravanjuša ist in der Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa in der Liste der Kulturgüter – archäologische Stätten unter den Nummern 7553 (prähistorischer Hügel) vermerkt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »
pretpovijesna gomila (4)« / prähistorischer Hügel (4)

Code: ZA-PG-04

Adresa / Adresse
Zastražišće, Remetin Dolac

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14560°   Longitude: E 16,83943°
Visina / Höhe: 164 m

Zemljište / Grundstücke: 1766/1, 1766/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Informacije

Južno ispod brda Sveti Nikola, odmah do ceste u Remetinu dolcu, iza suhozida u gustom raslinju sačuvani su ostatci još jedne velike gomile, promjera 11 m, što je također prema strukturi najvjerojatnije bila prapovijesni tumul.

Info

Südlich unterhalb des Hügels von Sveti Nikola, direkt neben der Straße in Remetin dolac, sind hinter einer Trockenmauer in dichter Vegetation die Überreste eines weiteren großen Hügels mit einem Durchmesser von 11 m erhalten geblieben, der laut Struktur höchstwahrscheinlich ein prähistorischer Tumulus war.

Gomila uz Rementinu dolcu uvrštena je u izjavu prostornog uređenja općine Jelsa na popis kulturnih dobara – arheološka nalazišta pod brojevima 7575 (pretpovijesna gomila).

Der Hügel bei Rementin dolac ist in der Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa in der Liste der Kulturgüter – archäologische Stätten unter den Nummern 7575 (prähistorischer Hügel) vermerkt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »
pretpovijesna gomila (5)« / prähistorischer Hügel (5)

Code: ZA-PG-05

Adresa / Adresse
Zastražišće, Za kamenicu

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14652°   Longitude: E 16,85335°
Visina / Höhe: 183 m

Zemljište / Grundstücke: 2895/6

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Slika / Bild: Alen Miletić

Informacije

Gomila se nalazi istočno od Sv. Barbare, prema Veloj glavi, na predjelu Za kamenicu. Ta gomila promjera 17 m i sačuvane visine oko 2 m sastoji se od većeg kamenja, na površini lomljenca. Na zapadnoj strani gomila je po vrhu podijeljena težačkim suhozidom koji se pruža pravcem sjever–jug, a istočno od suhozida sredinom gomile iskopana je veća rupa promjera oko 3 m.

Info

Der Hügel liegt östlich von Sv. Barbara, in Richtung Vela glava, in der Gegend genannt Za kamenica. Dieser Hügel mit einem Durchmesser von 17 m und einer Höhe von etwa 2 m besteht aus größeren Steinen – auf der Oberfläche gebrochen(?). An der Westseite ist der Hügel oben durch eine massive Trockenmauer unterteilt, die sich in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Östlich der Trockenmauer wurde in der Mitte des Hügels ein größeres Loch mit einem Durchmesser von etwa 3 m gegraben.

 

natrag na vrh / Seitenanfang


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »
pretpovijesna gomila Vela Glava« / prähistorischer Hügel Vela Glava

Code: ZA-PG-06

Adresa / Adresse
Zastražišće, Vela Glava

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14946°   Longitude: E 16,85730°
Visina / Höhe: 315 m

Katastarska čestica / Grundstücke: 2895/12

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Informacije

Brdo iznad Zastražišća, Vela Glova, izvorno se zvalo Stražišće, što znači ‘stražarska pošta’, zbog strateškog položaja na 316 metara nadmorske visine. Nalazi se na prapovijesnoj gradini još iz neolitika (vidi povijesni lokalitet Vela Glava). U blizini su brojni tumuli (drevni grobni humci).

Info

Der Hügel oberhalb von Zastražišće, Vela Glava, hieß ursprünglich Stražišće, was „Wachposten“ bedeutet, aufgrund seiner strategischen Lage auf 316 Metern über dem Meeresspiegel. Hier befand sich eine prähistorische Hügelfestung aus der Jungsteinzeit (siehe historische Stätte Vela Glava). Zahlreiche Tumuli (alte Grabhügel) sind in der Nähe.

Gomila Vela Glava uvrštena je u Izjavu o prostornom uređenju Općine Jelsa u popisu kulturnih dobara – arheoloških lokaliteta pod brojem 7546 (prapovijesno brdo).

Der Hügel Vela Glava ist in der Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa in der Liste der Kulturgüter – archäologische Stätten unter der Nummer 7546 (prähistorischer Hügel) vermerkt.

2017/2018 Geoportal DGU

natrag na vrh / Seitenanfang


Ime / Name
Prapovijesno nalazište »
Gomila 7« / prähistorischer Hügel 7

Code: ZA-PG-07

Adresa / Adresse
Zastražišće

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14292°   Longitude: E 16,85863°
Visina / Höhe: 188 m

Katastarska čestica / Grundstücke: 2603/6

Datum snimanja / Erfassungsdatum: 01.01.2000 00:00:00

Informacije

Gomila je jasno vidjeti.

Info

Der Hügel ist gut zu sehen.

1968 Geoportal DGU

2017/2018 Geoportal DGU

natrag na vrh / Seitenanfang


Više prapovijesnih gomila

U priopćenju o prostornom uređenju općine Jelsa, lokalitet Gdinj iz listopada 2008. nalaze se i druge prapovijesne gomile koje se trenutno ne mogu lokalizirati:

Weitere prähistorische Hügel

In der Erklärung zur Raumplanung der Gemeinde Jelsa, Ortschaft Gdinj aus dem  Oktober 2008 finden sich noch weitere prähistorische Hügel, die zurzeit nicht lokalisiert werden konnten:

Stupac 1: broj
Stupac 2: ime
Stupac 3: Vrsta
.    pretpovijesna gomila
Stupac 4: Status zaštite
.    prev. zaštite

Spalte 1: Nummer
Spalte 2: Name
Spalte 3: Spezies
.    prähistorischer Hügel
Spalte 4: Schutzstatus
.    vorbeugender Schutz

7548
PRI VORH
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7549
PRI VORH
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7550
BANJIČEVICA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7551
BANJIČEVICA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7552
VELA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7557
MASLINJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7558
FUTRETOVA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7560
VELA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7561
KRIŽIŠĆE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7562
VELA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7566
DONJE POJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7567
JERKOV DVOR
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7568
KUZMIČIĆA DVOR
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7569
POD ORIŠJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7570
MOCIRA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7571
IGRALIŠTE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7572
MOČA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7573
MOČA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7574
REMETINEC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7576
GLAVAČICA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7577
POLJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7578
GRALIŠĆE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7579
MALI DOLAC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7580
MALI DOLAC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7581
MOČA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7582
KOPILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7585
DUŽ
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7589
VELA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7591
VELA GOMILA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7592
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7593
GUMNO
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7594
VLAŠKO POJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7595
KURCINOVO (KURČEVO) POJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7596
POJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7597
ZAGOMILE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7598
ZAGOMILE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7599
PRAVIN DOLAC
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7600
PERINOVO POJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7601
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7602
XXXX
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7603
BUDINJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7604
BUDINJE
pretpovijesna gomila
prev. zaštita
7605
BOŠIĆA
pretpovijesna gomila
prev. zaštita

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links