VELO GRABLJE – Objekt »Tunel Selca – Dubovica (sjeverni portal)«

Ime / Name
Objekt »Tunel Selca – Dubovica (sjeverni portal)« / Tunnel Selca – Dubovica (Nordportal)

Code: GV-OB-03                               


Adresa / Adresse
Velo Grablje

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16532°   Longitude: E 16,55650°
Visina / Höhe: 160 m

Zemljište / Grundstücke
5934

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Tunel se nalazi na glavnoj prometnici DC-116 između Starog Grada i grada Hvara. Gotovo je dvjesto metara niža od stare glavne ulice 6252. Zatvorena je za bicikle. U Hrvatskoj je postalo uobičajeno da su tuneli uglavnom zatvoreni za bicikle.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Der Tunnel befindet sich im Zug der Inselhauptstraße DC-116 zwischen Stari Grad und der  Stadt Hvar. Er liegt fast zweihundert Meter tiefer als die alte Hauptstraße 6252. Er ist für Fahrräder gesperrt. In Kroatien hat es sich eingebürgert, dass Tunnel generell für Fahrräder gesperrt werden.

Duga je 1516 metara, a puštena je u promet 1999. godine.

Er hat eine Länge von 1516 Meter und wurde im Jahr 1999 in Betrieb genommen.


Na sjevernom ulazu nalazi se crpna stanica „Tunel“ hvarskog vodovoda, koja šalje vodu do vodospreme „Grablje“, za vodoopskrbu Velog Grablja i Brusja.

Am Nordeingang befindet sich eine Pumpstation „Tunnel“ der Hvarer Wasserversorgung, die Wasser zum Wasserreservoir „Grablje“ zur Wasserversorgung von Veli Grablje und Brusje leitet.


Linkovi / Links

Objekt »Tunel Selca – Dubovica (južni portal)« / Tunnel Selca – Dubovica (Südportal)