HVAR – Gradska vrata »Sv. Marije ili Biskupije«


Ime / Name
Gradska vrata »Sv. Marije ili Biskupije« / Stadttor – Tor zur hl. Maria oder Bischofstor

Code: HV-TD-05                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Dr. Mate Miličića

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17263°   Longitude: E 16,44321°
Visina / Höhe: 5 m

Katastarska čestica / Grundstücke
4538

Datum snimanja / Erfassungsdatum
29.10.2014 15:49:48


Informacije

Gradske zidine obuhvaćaju sjeverni dio grada i povezuju se s tvrđavom Forticom. Započele su se  graditi u 13. st., a danšnji oblik dobile su tijekom 14. i 15. st. Vrh zidina utvrđen je kruništem sa zupcima i ophodom, a na više je mjesta učvršćen četvrtastim kulama. Na južnom zidu prema glavnom trgu otvorena su dvoja vrata. Jugistočna, koja stoje prema Biskupiji i Katedrali nazivaju se vrata Sv. Marije ili Biskupije.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Stadtmauern umfassen den nördlichen Teil der Stadt und verbanden sie mit der Festung Fortica. Ihr Bau begann im 13. Jahrhundert. Die heutige Form erhielt sie im 14. und 15. Jahrhundert. Obern wurden Zinnen und Umgänge geschaffen und an mehreren Stellen starke quadratische Türme. Die Südwand öffnet sich zum Hauptplatz mit zwei Toren. Das südöstliche das sich vor Bischofspalast und Kathedrale befindet wird Tor zur hl. Maria oder Bischofstor genannt.

Vrata imaju lijevo od ulaza, na nekih 1,5 m visine, urezanu godinu 1444. Te je godine u Hvaru bio knez Stefano Contarini. Iznad vratiju uopće nema grba, što je neuobičajno.

– / –

Das Tor hat links vom Eingang, in etwa 1,5 m Höhe, die Jahreszahl 1444 eingemeißelt. In diesem Jahr, regierte Fürst Stefano Contarini. Über dem Tor befindet sich kein Wappen, was ungewöhnlich ist.

U odluci hvarskog vijeća od 17.4.1466.g., kojom se postavljaju međe gradskih vrata i puteva, ova se vrata spominju pod nazivom ,,vrata sv. Marije“ ili ,,vrata Biskupije“. Kasnije su nazivana i „Porta del mercato“, tj. tržišna vrata, zbog obližnje tržnice.

In der Entscheidung des Rates von Hvar vom 17. April 1466, wo die Grenzen zwischen den Stadttoren und der Straße festlegt wurden, wird dieses Tor als „Marientor“ oder „Bischofstor“ genannt. Später wurde es „Porta del mercato“, dh. „Markttor“ wegen des nahen Marktes genannt.

Na ova se vrata odnosi sačuvan natpis, datira iz 1625. g., danas u lapidariju sv. Marka, a prije se nalazio u vrtu kuće Štambuk/don Šime Kovačića u blizini ovih vratiju. gdje knez Marin Sagredo govori o obrambenoj stražarnici kooju je napravionad ovim vratima.

Auf dieses Tor bezieht sich eine erhaltene Inschrift aus dem Jahr 1625, die sich heute im Kloster St. Marka befindet und vorher im Garten des Štambuk / Don Šime Kovačić in der Nähe dieses Tores war. Fürst Marin Sagredo spricht darin über die Verteidigung dieses Tores.

Taj se natpis koji je danas sačuvan u lapidariju sv. Marka prije toga nalazio u vrtu kuće don Šime Kovačića i Mandine Kovačić (jer su njihovi preciovaj vrt kupili od benediktinki još polovicom 19. stoljeća (cca 1850.), odnosno, nakon njihove smrti 1959. i 1983. njihovom oporukom postaje vlasništvo Borinke Budrović koja je i poklonila ovaj kameni nadvratnik kulturnoj baštini grada Hvara i to osam desetih godina 20. stoljeća.

Diese Inschrift, die heute im Lapidarium des Klosters Sv. Marka aufbewahrt wird, war früher im Garten des Hauses von Don Šime Kovačić und Mandina Kovačić (weil der kostbarer Garten in der Mitte des 19. Jahrhunderts (ca. 1850) von den Benediktinern gekauft wurde, und nach ihrem Tod 1959 bzw. 1983 in den Besitz von Borinka Budrović überging, der diesen Stein dem kulturellen Erbe der Stadt Hvar in den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts schenkte.

natrag na vrh / Seitenanfang

(Kruvenica br. 11)


Linkovi / Links

Utvrđenje »Gradske zidine» / Stadtmauer
Gradska vrata »Porta Badoer« / Stadttor – Badoer
Gradska vrata »Porta Maestra« / Stadttor – Haupttor
Gradska vrata »Gornja vrata ili Vrata od Goljava« / Stadttor – Gorna oder Tor nach Golja
Gradska vrata »Zapadni vrata na prilazu« / westlicher Straßendurchbruch
Gradska vrata »Istočna vrata na prilazu« / östlicher Straßendurchbruch
Gradska vrata »Na putu od Spanjole« / Durchgang am Weg zur Festung Spanjola