STARI GRAD – Župna crkva »Sv. Stjepan I. papostola i mučenik«


Ime / Name
Župna crkva »Sv. Stjepan I. papostola i mučenik« / Pfarrkirche zum hl. Stephan I. Papst und Märtyrer

Code: SG-CI-01                                               


Adresa / Adresse
Stari Grad, Trg sv. Stjepana

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18327°   Longitude: E 16,59837°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*426

Datum snimanja / Erfassungsdatum
16.05.2013 09:00:00


Informacije

Župna crkva Staroga Grada počinje se graditi 1605. godine. Na mjestu današnje crkve bila je prva hvarska katedrale iz XI/XII. st., koja je zapuštena nakon preseljenja biskupa u Hvar u XIII. st.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5555, Z-6521, RST-363 24/213-68 , P-845


Info

Der Bau die Pfarrkirche von Stari Grad begann im Jahr 1605. An der Stelle der heutigen Kirche stand die erste Kathedrale der Insel Hvar aus dem 11./ 12. Jh.

Pretpostavlja se da je služila kao prva hvarska katedrala do 1247. ili 1278. kada se, po istoj pretpostavci, biskupija seli u Hvar. Ta je crkva jako oštećena u napadu Turaka 1571., pa je srušena da bi 1605. započela gradnja nove crkve koja je trajala gotovo čitavo stoljeće.

Es wird vermutet, dass sie bis 1247 oder 1278 als erste Kathedrale der Insel Hvar gedient hatte, bis die Diözese in die heutige Stadt Hvar zog. Diese Kirche wurde 1571 bei einem Angriff der Türken schwer beschädigt und 1605 abgerissen, um mit dem Bau einer neuen Kirche zu beginnen, der fast ein Jahrhundert dauerte.

Crkva je velika trobrodna građevina s četverokutnom apsidom i svodovima u stilu kasne gotike: svod glavnog broda je ukrašen štukaturom koja oponaša gotičke rebraste svodove. Zabat crkve je polukružan s baroknim volutama nad pokrajnjim brodovima. Na pročelju su tri renesansno-barokna portala. Glavni portal crkve i pročelje rad su Ivana Pomenića iz Korčule koji je radio i na Hvarskoj katedrali. Iznad glavnog portala se nalazi rozeta istog stila. Okviri vrata bočnih brodova i sakristije su barokni. Crkva je građena od korčulanskog kamena čija je odlika da s vremenom oksidira i poprima crveno-smeđu boju. Bočni brodovi su djelo Marka Foretića iz Korčule te majstora iz obitelji Škarpa iz Staroga Grada.

Die Kirche ist ein großes dreischiffiges Gebäude mit viereckiger Apsis und Gewölben der Spätgotik: Die Gewölbe sind mit Stuck verziert, der die gotischen Gewölbe gerippt nachahmt. Der Giebel der Kirche ist halbkreisförmig mit barocken Voluten über den Seitenschiffen. Auf der Vorderfront befinden sich drei Renaissance-Barock-Portale. Die Fassade und das Hauptportal der Kirche sind ein Werk des Ivan Pomenić aus Korcula, der auch an der Kathedrale von Hvar arbeitete. Über dem Hauptportal befindet sich eine Rosette desselben Stils. Die Rahmung der seitlichen Portale und der Sakristei sind barock. Die Kirche ist aus Korčula-Stein gebaut, der sich durch seine Oxidation und rotbraune Färbung auszeichnet. Die Seitenschiffe sind ein Werk des Mark Foretić aus Korcula und Meister der Familie Škarpa aus Stari Grad.

U popločenju crkve je 1880. nađen predromanički pilastar, jedini spomenik te vrste na otoku. Pilastar se datira u 9.-11. st., a s njegove je druge strane natpis iz 1395. pa je možda pripadao staroj crkvi sv. Stjepana.

In der Pflasterung der Kirche fand man im Jahr 1880 einen vorromanischen Pilaster, das einzig Denkmal seiner Art auf der Insel. Der Pilaster stammt aus dem 9./-11. Jh. und auf der zweiten Seite befindet sich eine Inschrift aus dem Jahr 1395, so dass er möglicherweise zur alten Kirche von St. Stefan gehörte.

Glavni oltar isklesala je venecijanska radionica Tremingon 1702. godine, a slika na njemu djelo je splitskog slikara Antonia Zuccara iz 1862.

Die Schnitzereien des Hauptaltars aus dem Jahr 1702 stammen aus der venezianischen Werkstätte Tremingon, das Hochaltarbild ist ein Werk des Malers Antonio Zuccaro aus Split aus dem Jahr 1862.

U južnom su brodu oltar sv. Ante iz 1. pol. 18. st. te oltar iz 19. st. s likovima sv. Kuzme i Damjana i sv. Lucije, a pored njega je triptih s prikazom sv. Marije, sv. Ivana Krstiteljai sv. Jerolima, rad Mlečanina Francesca de Santacrocea iz sredine 16. st. U sjevernom je brodu drveno raspelo iz 17. st. te oltar sv. Križa, djelo Andrije Bruttapelle iz 1773.

Im südlichen Schiff befindet sich der Altar des hl. Antonius aus der 1. Hälfte des 18. Jh. und ein Altar aus dem 19. Jh. mit den Figuren der Heiligen Kuzme, Damjan und Luzia. Neben ihm ist ein Triptikon mit einer Darstellung der hl. Maria, des hl. Johannes des Täufers und des hl. Hieronymus, ein Werk des Venezianers Francesco de Santacroce aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Im nördlichen Schiff findet sich ein Holzkruzifix aus dem 17. Jh. und der Hl.-Kreuz-Altar, eine Arbeit des Andreas Bruttapelle aus dem Jahr 1773.

Kamena je krstionica rad klesara Tripuna Bokanića iz 1592.

Das steinerne Taufbecken ist ein Werk des Steinmetz Tryphon Bokanić aus dem Jahr 1592.

Blagdan, Sv. Stjepan – Stari Grad 02.10. (prije 02.08.)

Feiertag, hl. Stefan – Stari Grad 02.10. (früher 02.08.)

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2012. Datum tiskanog izdanja: 5.3.2012. Broj registra Z-5555

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2012, Veröffentlichungsdatum: 5.3.2012. Registriernummer Z-5555

natrag na vrh / Seitenanfang


Orgulje

Raskošno izrezbareni drveni višebojni kor za orgulje u crkvi Sv. Stjepana je iz doba rokokoa a su sagrađene u radionici Reiger (Krnov u Češkoj) oko godine 1908/1909. Od 1975. djelomice su u uporab.

Orgel

Die reich geschnitzte hölzerne polychrome Chororgel der Kirche des hl. Stefan stammt aus dem Rokoko und wurde in der Werkstatt Reiger (Krnov in der Tschechischen Republik) um das Jahr 1908/1909 erneuert. Seit 1975 ist sie nur noch teilweise in Verwendung.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2015. Datum tiskanog izdanja: 29.4.2015. Broj registra Z-6521

Die Orgel ist als Kulturgut der Republik Kroatien unter der Nummer Z-6521. 03/2015 registriert, Veröffentlichungsdatum: 29.4.2015.

natrag na vrh / Seitenanfang


Zvonik

Zvonik koji je (za razliku od mnogih dalmatinskih crkava) građen kao samostalna odvojena građevina, dovršen je 1753. o čemu govori prvi natpis nad vratima zvonika. To je najviši zvonik na otoku Hvaru.

Glockenturm

Der Glockenturm, der (im Gegensatz zu vielen dalmatinischen Kirchen) als eigenständiges Gebäude gebaut ist, wurde 1753, wie eine Inschrift über der Tür des Turmes besagt, fertiggestellt. Er ist der höchste Glockenturm auf der Insel Hvar.

Drugi natpis navodi da je donji dio zvonika građen od kamenih blokova sa zidina starog Farosa te da je nekad ulaz u grad bio na mjestu gdje je sada ulaz u svetište hrama.

Eine zweite Inschrift teilt mit, dass der untere Teil des Glockenturms aus Steinblöcken der Stadtmauer des alten Faros erbaut wurde und dass der Zugang zur Stadt an dem Ort lag, wo jetzt das Kirchenportal ist.

Reljef rimske trgovačke galije izgrađen u prvoj loži zvonika uklonjen je u rujnu 2008. Vjeruje se da je reljef bila dio rimske nadgrobne ploče iz 2. stoljeća. Kopija od umjetnog kamena bila je ponovo zidana u zvoniku. Original se sada nalazi u Dominikanskom muzeju.

Das Relief eines römischen Handelsschiffes, das in der ersten Loggia des Glockenturms eingebaut war, wurde im September 2008 entfernt. Es wird angenommen, dass die Darstellung Teil eines römischen Grabsteins aus dem 2. Jahrhundert war. Eine Kopie aus Kunststein wurde wieder im Glockenturm vermauert. Das Original befindet sich heute im Dominikanermuseum.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Reljef »Sv. Stjepana I.« / Relief des hl. Stefan I.
Natpis nad vratima zvonika / Inschrift über dem Turmeingang

Drugi natpis nad vratima zvonik / zweite Inschrift über dem Turmeingang
Dominikanski muzeju / Museum des Dominikanerklosters
Kapelica Djevice Marije s Isusom, na stražnji zid crkve / Bildstock der Jungfrau Maria mit Jesuskind an der Kirchenrückwand
Objekt »Trg Sv. Stjepana« / Stefansplatz