SUĆURAJ – Uvale »na južnoj strani otoka«


Ime / Name
Sućuraj – Uvale »na južnoj strani otoka«

Code: SU-AU-30/43                                     

Uvale od zapada prema istoku: / Die Buchten von West nach Ost:
L. Mrtinovik  /  Carevića vala  /  Uvala Slivanske lučice  /  Donja Uvala Juta grma  /  Gornja Uvala Juta grma  /  Uvala Okavina  /  Uvala Rasovatica  /  Uvala Zidigova  /  Uvala Žukova  /  Uvala Prapratna  /  Uvala Perna  /  Uvale Valica i Blace  /  Uvala Česminica  / Luka Sućuraj


L. Mrtinovik

Code: SU-AU-30

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11724°
Longitude: E 17,09904°

Uvala ima dvije grane. U oba dijela je prekrasna pješčana plaža. Zaštićena je od svih vjetrova osim juga. Sidrište je moguće na dubinama između 2 i 5 m, dno je pjeskovito i djelomično prekriveno morskim algama. Na istočnom ogranku postoji gostionica.

Die Bucht hat zwei Zweige. In beiden Teilen gibt es einen schönen Sandstrand. Sie ist vor allen Winden außer dem Süden geschützt. Es ist möglich, in Tiefen zwischen 2 und 5 m zu ankern, der Boden ist sandig und teilweise mit Seegras bedeckt. Im östlichen Zweig befindet sich ein Gasthaus.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

Foto: https://andadventure.com/

natrag na vrh / Seitenanfang


Carevića vala (Prapatna)

Code: SU-AU-31

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11582°
Longitude: E 17,10951°

Uvala se nalazi na jugoistočnoj strani otoka Hvara. To je mala uvala koja je dobro zaštićena od sjevernih vjetrova i otvorena je prema jugu. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m.

Die Bucht befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar. Es ist eine kleine Bucht, die gut vor Nordwinden geschützt und nach Süden offen ist. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Slivanske lučice

Code: SU-AU-32

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11470°
Longitude: E 17,12037°

Uvala Silvanska Lučica je mala uvala na jugoistoku otoka Hvara. Dobro je zaštićen od sjevernih vjetrova. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m. U istočnom je dijelu dno pješčano, a sidro se dobro drži, u zapadnom je dnu prekriveno morskim algama.

Die Bucht von Silvanska Lučica ist eine kleine Bucht im Südosten der Insel Hvar. Sie ist gut vor Nordwinden geschützt. Wir können in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern. Im östlichen Teil ist der Boden sandig und der Anker hält gut, im westlichen Teil ist der Boden mit Seegras bewachsen.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Donja Uvala Juta grma

Code: SU-AU-33

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11579°
Longitude: E
17,12976°

Juta Grma donja ima malu plažu s kamenim lukom koji joj daje izgled špilje. Riječ „Juta“ ili „Ljut“ često se koristi za opisivanje zemljopisnog područja kojem je vrlo teško pristupiti zbog surovog okoliša i vegetacije.

Juta Grma donja hat einen kleinen Strand mit einem Steinbogen darüber, der ihm das Aussehen einer Höhle verleiht. Das Wort „Juta“ oder „Ljut“ wird häufig verwendet, um ein geografisches Gebiet zu beschreiben, das aufgrund der rauen Umgebung und Vegetation nur sehr schwer zugänglich ist.

Foto: https://andadventure.com/

natrag na vrh / Seitenanfang


Gornja Uvala Juta grma

Code: SU-AU-34

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11621°
Longitude: E 17,13222°

Riječ „Juta“ ili „Ljut“ često se koristi za opisivanje zemljopisnog područja kojem je vrlo teško pristupiti zbog surovog okoliša i vegetacije.

Das Wort „Juta“ oder „Ljut“ wird häufig verwendet, um ein geografisches Gebiet zu beschreiben, das aufgrund der rauen Umgebung und Vegetation nur sehr schwer zugänglich ist.

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Okavina

Code: SU-AU-35

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11575°
Longitude: E 17,13572°

 

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Rasovatica

Code: SU-AU-36

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11814°
Longitude: E 17,14157°

 

Na istočnoj strani uvale Rasovatica nalazi se ribnjačarstvo. Sidrenje i ribolov zabranjeni su do 150 m od ribnjaka.

Eine Fischfarm befindet sich auf der Ostseite der Bucht von Rasovatica. Das Ankern und Angeln ist bis zu einer Entfernung von 150 m von der Fischfarm verboten.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Židigova

Code: SU-AU-37

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11891°   Longitude: E 17,15050°

Sidrište Židigova nalazi se na jugoistočnoj strani otoka Hvara. To je mala uvala koja je dobro zaštićena od sjevernih vjetrova i otvorena je prema jugu. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 15 m.

Der Židigova -Ankerplatz befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar. Es ist eine kleine Bucht, die gut vor Nordwinden geschützt und nach Süden offen ist. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Wir können in Tiefen zwischen 2 und 15 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Žukova

Code: SU-AU-38

Lokacija / Position
Latitude: N 43,11820°
Longitude: E 17,15672°

 

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Prapratna (Južna)

Code: SU-AU-39

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12069°
Longitude: E 17,16296°

Sidrište Prapratna Južna nalazi se na jugoistočnoj strani otoka Hvara. To je mala uvala koja je dobro zaštićena od sjevernih vjetrova i otvorena je prema jugu. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 5 m.

Der Ankerplatz Prapratna Južna befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar. Es ist eine kleine Bucht, die gut vor Nordwinden geschützt und nach Süden offen ist. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 5 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Perna

Code: SU-AU-40

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12146°
Longitude: E 17,16736°

Sidrište Perna nalazi se na jugoistočnoj strani otoka Hvara, samo 1 nautičku milju zapadno od trajektnog terminala Sučuraj. S izuzetkom juga, zaljev je dobro zaštićen od svih vjetrova. Sidri se na dubinama između 2 i 4 m, dno je pjeskovito, a sidro se dobro drži. Kad uplovljavate u zaljev sa zapada, pripazite na plićake koji se pružaju južno od zapadnog rta uvale.

Der Ankerplatz Perna befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar, nur 1 Seemeile westlich des Fährhafens Sučuraj. Die Bucht ist mit Ausnahme des Südens gut vor allen Winden geschützt. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 4 m ankern, der Boden ist sandig und der Anker hält gut. Wenn man von Westen aus in die Bucht segelt, muss man auf die Untiefen achten, die sich südlich des westlichen Kaps der Bucht erstrecken.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvale Valica i Blace

Code: SU-AU-41

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12199°
Longitude: E 17,17523°

Dvije uvale između Perne i Česminice nedaleko su Sućurja i imaju plaže od šljunka, kamena i betona.

Die beiden Buchten zwischen Perna und Česminica sind nicht weit von Sućuraj entfernt und und haben Strände aus Kies, Stein und Beton.

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Česminica

Code: SU-AU-42

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12478°
Longitude: E 17,18317°

U katastru iz 1834. godine (Franziszeischer Kataster) uvala se naziva „Valle Cesminizze“.

Im Franziszeischen Kataster aus dem Jahr 1834 wird die Bucht „Valle Cesminizze“ genannt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Uvala Luka Sućuraj

Code: SU-AU-43

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12502°
Longitude: E 17,18895°

Duboki zaljev, zaštićen od Bure, dijeli selo na stariji kvart Gornja Banda i južni dio Donje Bande. Ovdje je zaštićena kratkim lukobranom. Na ulazu u uvalu nalazi se trajektna luka (Sućuraj) koja povezuje otok Hvar s kopnom (Drevnik).

Die tiefe, vor der Bura geschützte Bucht teilt den Ort in den älteren Ortsteil Gornja Banda und den Südteil Donja Banda. Durch einen kurzen Wellenbrecher geschützt, befindet sich hier der Fischereihafen des Ortes. Am Eingang zur Bucht befindet sich der Fährhafen (Sućuraj), der die Insel Hvar mit dem Festland (Drevnik) verbindet.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links