SUČURAJ – Uvale »na južnoj strani otoka«


Ime / Name
Sućuraj – Uvale »na južnoj strani otoka«

Code: SU-AU-30/42                                       

L. Mrtinovik  /  Carevića vala  /  Uvala Slivanske lučice  /  Donja Uvala Juta grma  /  Gornja Uvala Juta grma  /  Uvala Okavina  /  Uvala Rasovatica  /  Uvala Zidigova  /  Uvala Žukova  /  Uvala Prapratna  /  Uvala Perna  /  Uvala Blaca  /  Uvala Česminica


L. Mrtinovik

Code: SU-AU-30

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11724°   Longitude: E 17,09904°

Uvala ima dvije grane. U oba dijela je prekrasna pješčana plaža. Zaštićena je od svih vjetrova osim juga. Sidrište je moguće na dubinama između 2 i 5 m, dno je pjeskovito i djelomično prekriveno morskim algama. Na istočnom ogranku postoji gostionica.

Die Bucht hat zwei Zweige. In beiden Teilen gibt es einen schönen Sandstrand. Sie ist vor allen Winden außer dem Süden geschützt. Es ist möglich, in Tiefen zwischen 2 und 5 m zu ankern, der Boden ist sandig und teilweise mit Seegras bedeckt. Im östlichen Zweig befindet sich ein Gasthaus.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Carevića vala (Prapatna)

Code: SU-AU-31

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11582°   Longitude: E 17,10951°

Uvala se nalazi na jugoistočnoj strani otoka Hvara. To je mala uvala koja je dobro zaštićena od sjevernih vjetrova i otvorena je prema jugu. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m.

Die Bucht befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar. Es ist eine kleine Bucht, die gut vor Nordwinden geschützt und nach Süden offen ist. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Uvala Slivanske lučice

Code: SU-AU-32

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11470°   Longitude: E 17,12037°

Uvala Silvanska Lučica je mala uvala na jugoistoku otoka Hvara. Dobro je zaštićen od sjevernih vjetrova. Sidri se na dubinama između 2 i 10 m. U istočnom je dijelu dno pješčano, a sidro se dobro drži, u zapadnom je dnu prekriveno morskim algama.

Die Bucht von Silvanska Lučica ist eine kleine Bucht im Südosten der Insel Hvar. Sie ist gut vor Nordwinden geschützt. Wir können in Tiefen zwischen 2 und 10 m ankern. Im östlichen Teil ist der Boden sandig und der Anker hält gut, im westlichen Teil ist der Boden mit Seegras bewachsen.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Donja Uvala Juta grma

Code: SU-AU-33

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11579°   Longitude: E 17,12976°

 

gore / Seitenanfang


Gornja Uvala Juta grma

Code: SU-AU-34

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11621°   Longitude: E 17,13222°

 

gore / Seitenanfang


Uvala Okavina

Code: SU-AU-35

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11575°   Longitude: E 17,13572°

 

gore / Seitenanfang


Uvala Rasovatica

Code: SU-AU-36

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11814°   Longitude: E 17,14157°

 

Na istočnoj strani uvale Rasovatica nalazi se ribnjačarstvo. Sidrenje i ribolov zabranjeni su do 150 m od ribnjaka.

Eine Fischfarm befindet sich auf der Ostseite der Bucht von Rasovatica. Das Ankern und Angeln ist bis zu einer Entfernung von 150 m von der Fischfarm verboten.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Uvala Zidigova

Code: SU-AU-37

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11891°   Longitude: E 17,15050°

Sidrište Zidigova nalazi se na jugoistočnoj strani otoka Hvara. To je mala uvala koja je dobro zaštićena od sjevernih vjetrova i otvorena je prema jugu. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 15 m.

Der Zidigova-Ankerplatz befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar. Es ist eine kleine Bucht, die gut vor Nordwinden geschützt und nach Süden offen ist. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Wir können in Tiefen zwischen 2 und 15 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Uvala Žukova

Code: SU-AU-38

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,11820°   Longitude: E 17,15672°

 

gore / Seitenanfang


Uvala Prapratna (Južna)

Code: SU-AU-39

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12069°   Longitude: E 17,16296°

Sidrište Prapratna Južna nalazi se na jugoistočnoj strani otoka Hvara. To je mala uvala koja je dobro zaštićena od sjevernih vjetrova i otvorena je prema jugu. Dno zaljeva je pjeskovito i sidro se dobro drži. Sidri se na dubinama između 2 i 5 m.

Der Ankerplatz Prapratna Južna befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar. Es ist eine kleine Bucht, die gut vor Nordwinden geschützt und nach Süden offen ist. Der Grund der Bucht ist sandig und der Anker hält gut. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 5 m ankern.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Uvala Perna

Code: SU-AU-40

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12146°   Longitude: E 17,16736°

Sidrište Perna nalazi se na jugoistočnoj strani otoka Hvara, samo 1 nautičku milju zapadno od trajektnog terminala Sučuraj. S izuzetkom juga, zaljev je dobro zaštićen od svih vjetrova. Sidri se na dubinama između 2 i 4 m, dno je pjeskovito, a sidro se dobro drži. Kad uplovljavate u zaljev sa zapada, pripazite na plićake koji se pružaju južno od zapadnog rta uvale.

Der Ankerplatz Perna befindet sich auf der Südostseite der Insel Hvar, nur 1 Seemeile westlich des Fährhafens Sučuraj. Die Bucht ist mit Ausnahme des Südens gut vor allen Winden geschützt. Man kann in Tiefen zwischen 2 und 4 m ankern, der Boden ist sandig und der Anker hält gut. Wenn man von Westen aus in die Bucht segelt, muss man auf die Untiefen achten, die sich südlich des westlichen Kaps der Bucht erstrecken.

(Izvor / Quelle: https://enavitka.si)

gore / Seitenanfang


Uvala Blaca

Code: SU-AU-41

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12199°   Longitude: E 17,17523°

 

gore / Seitenanfang


Uvala Česminica

Code: SU-AU-42

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12478°   Longitude: E 17,18317°

 

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links