VRBOSKA – »Urbano-ruralna cjelina, povijesna jezgra«

Ime / Name
Vrboska »Urbano-ruralna cjelina, povijesna jezgra« / städtisch-ländliches Ensemble Vrboska, historisches Zentrum

Code: VA-AA-00                                         


Adresa / Adresse
Selo Vrboska

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,18210°    Longitude: E 16,67245° 
Visina / Höhe: 5 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
02.05.2014 16:02:34


Informacije

Vrboska, (lok. Varboska) Ime je dobila po mjestu Vrbanj, budući je Vrboska nastala kao luka Vrbanja ili od latinskog verboscam = šumovita uvala. Postoje još mnoge teorije o imenu, ali niti jedna nije pouzdana. Pouzdana je teorija da se na lokalnom dijalektu Vrboska zvala Varbonska (odnosno vala Varbanja jer se i Vrbanj na lokalnom narječju zove Varbonj). Tijekom godina ono „n“ se je „zahvaljujući“ nekom prepisivaču izgubilo.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
RST-0804-1974


Info

Vrboska (Varboska) – Der Name stammt vom Dorf Vrbanj, da Vrboska als Hafen von Vrbanj oder aus dem Lateinischen verboscam = bewaldete Bucht entstand. Es gibt viele andere Theorien über den Namen, aber keiner ist zuverlässig. Eine zuverlässige Theorie ist allerdings, dass im lokalen Dialekt Vrboska- Varbonska genannt wird (d.h. Varbana-Tal, weil Vrbanj im lokalen Dialekt Varbonj genannt wird). Im Laufe der Jahre ist das „n“ durch einige „Schreiber“ verlorenen gegangen.

Nastaje u srednjem vijeku, najkasnije u 15 stoljeću. Najstarija građevina u mjestu je crkvica Svetog Petra koja je izgrađena prije 14. stoljeća na razmeđi povjesnih područija Pitava i Vrbanja. U neposrednoj blizini, na hvarskom ageru nalaze se ostaci antičke Ville Rustice.

Vrboska wurde im Mittelalter, spätestens im 15. Jh. errichtet. Das älteste Gebäude im Dorf ist die kleine Kirche St. Peter, die vor dem 14. Jh. an der Grenze zwischen Pitve und Vrbanj errichtet wurde. In der Nähe befinden sich auf dem Hvarer-Ager die Reste einer antiken Ville Rustica.

Najstarije kuće gotički su stilizirane ili ornamentirane i potječu iz XV st. Na nekim starim kućama vide se tragovi požara.

Die ältesten Häuser sind gotisch stilisiert oder verziert und stammen aus dem 15. Jh. Einige der alten Häuser weisen Brandspuren auf.

Matija Ivanić, vođa pučkog ustanka na Hvaru bio je iz Vrbanja, a u Vrboskoj je imao kuću. Tijekom borbi 1512 mjesto je stradalo od Mletačkih trupa pod vodstvom providura Sebastijana Justiniana poraženih u bitci kod Jelse. Crkva Sv. Lovre bila je spaljena. Tijekom XVII stoljeća bila je rekonstruirana u baroknom stilu.

Matija Ivanić, Anführer der Inselaufstände auf Hvar, kam aus Vrbanj und hatte in Vrboska ein Haus. Während der Kämpfe von 1512 wurde das Dorf von den venezianischen Truppen unter der Führung von Sebastian Justinian im Kampf um Jelsa beschädigt. Die Kirche zum hl. Laurenzius wurde niedergebrannt und im 17. Jh. im Barockstil wieder errichtet.

Godine 1571. Turci pod votstvom bega Uluč-Alije spaljuju Vrbosku.

Im Jahre 1571 verbrannten die Türken, unter der Führung von Uluč-Alije Vrboska, das Dorf.

Nakon toga Mletačka Republika projektira a Vrbovljani financiraju fortifikaciju crkve svete Marije, poznate kao crkva-tvrđava, završenu 1575.

Danach wird die Venezianische Republik errichtet, und die Vrboskaner finanzierten die Befestigung der Kirche zur Heiligen Maria, die als Wehrkirche bekannt ist und 1575 vollendet wurde.

11. travnja 1614. zbilo se u Vrboskoj čudo kad je proplakao sv. Križ, koje se od tad obilježava zbog nesloge i netrpeljivosti dviju vjerničkih bratovštine koje su u razmiricama oko osamostaljenja od župe Vrbanj predvodile dvije suprostavljene bratovštine. Suze sv. Križa prepoznate su kao Božji poziv na pomirenje i pokoru zavađenih strana. kao zavjetni blagdan Maraški petak.

Am 11. April 1614 kam es in Vrboska zu einem Wunder. Das hl. Kreuz begann wegen der Untreue und Intoleranz der beiden Bruderschaften zu „weinen“. Die Auseinandersetzungen die von zwei gegensätzlichen Bruderschaften geführt wurden gingen um die Unabhängigkeit der Pfarrei Vrbanj. Die Tränen des hl. Kreuzes werden als Gottes Ruf zur Versöhnung und Mitleid von beiden Seiten anerkannt. Seitdem wird das Fest „Maraš-Freitag“ gefeiert.

Povijesna jezgra mjesta – Pjaca – nalazi se na strmoj uzvisini s južne strane oko četiri kilometra dubokog zaljeva, omeđenog Rtom Glavica i ulazom u Jelšanski zaljev. Smjestila se oko Crkve Svete Marije (crkva-tvrđava) do iza Crkve Svetog Lovre (zaštitnika mjesta) i Zapadno od jezgre, uz bočati potočić premošten s tri mostića, nalazi se vrlo slikoviti stari dio – Podva. Prema legendi, ime dolazi od činjenice da mnogi njegovi stanovnici rekli su da potječu iz Padove. Na sjevernoj obali izgrađeno je naselje vikendica. Izgled mjesta vrlo je slikovit i osebujan, a njime dominira monumentalna građevina Crkve svete Marije. Mjesto je sa sjevera i istoka okruženo gustom borovom šumom, a s juga i zapada Starigradskim poljem.

Der historische Kern des Dorfes – Pjaca – liegt auf einer steilen Anhöhe auf der Südseite  der etwa vier Kilometer tiefen Bucht, die vom Kap Glavica und dem Eingang zur Jelsaner-Bucht begrenzt wird. Er erstreckt sich vom Bereich um die Wehrkirche zur hl. Maria bis westlich der Kirche des hl. Laurenzius (Schutzpatron). Westlich des Kerns, wo ein kleiner Bach, der von drei Brücken überbrückt wird, in die Bucht mündet, gibt es einen sehr malerischen alten Teil – Podva. Der Name kommt laut Legende daher, weil viele seiner Bewohner aus Padua stammten sollen. Über dem Nordufer wurde eine Bungalowsiedlung gebaut. Die Anordnung des Ortes ist sehr malerisch und eigen, dominiert vom monumentalen Gebäude der Marienkirche. Der Ort ist im Norden und Osten von dichten Kiefernwäldern umgeben und grenzt im Süden und Westen an das Starigrader-Feld.

Mjesto se razvija kao ribarsko-težačka zajednica, a brojne i bogato ukrašene sakralne građevine ukazuju da je bilo vrlo prosperitetno. U 20. stoljeću, Vrboska je imala tvornicu sardina, brodogradilište za drvene brodove, redovnu brodsku vezu s Splitom i Bračem, hotel i nekoliko ribarskih družina. U mjestu je djelovao dom kulture, knjižnica i ambulanta i škola. Neefikasno upravljanje nakon privatizacije 1990-ih dovodi do zatvaranja tvornica. Posljedično gubi se vitalnost stanovništva, a svi se ostali sadržaji osim pošte gase ili prenose u druga veća mjesta.

Der Ort entwickelte sich für eine Gemeinschaft der Fischereiwirtschaft, und zahlreiche und reich verzierte Sakralbauten lassen vermuten, dass er sehr wohlhabend war. Im 20. Jahrhundert besaß Vrboska eine Sardinenfabrik, eine Werft für Holzboote, eine regelmäßige Schiffsverbindung mit Split und Brač, ein Hotel und mehrere Fischereiunternehmer. Im Ort gab es ein Kulturhaus, eine Bücherei, ein Ambulatorium und eine Schule. Ineffizientes Management nach der Privatisierung führte in den 1990er Jahren zur Schließung der Fabrik. Infolgedessen ist die Vitalität von Vrboska verloren gegangen, und viele Einrichtungen außer der Post sind an andere größere  Orte übertragen worden.


Linkovi / Links

Crkva Sv. Lovre / Kirche zum hl. Laurenzius
Crkva-tvrđava Sv. Marije / Wehrkirche zur hl. Maria
Crkvica Sv. Petra / Kirche St. Peter
Kuća / Haus Matij Ivanić
Tvornicu sardina / Sardinenfabrik