VRBANJ – Spomen ploća »Pere Ljubić«

Ime / Name
Spomen ploća / Gedenktafel »Pere Ljubić«

Code: VJ-IS-02                                    


Adresa / Adresse
Vrbanj, Vir 6, kuća Pere Ljubića

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16721°    Longitude: E 16,64156° 
Visina / Höhe: 58 m

Zemljište / Grundstücke
*579

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.05.2014 17:08:13


Informacije

Natpis:

U OVOJ SE KUĆI 1 VII 1901
RODIO HRVATSKI PJESNIK
PERE LJUBIĆ
UMRO U ZAGREBU 21 XI 1952

O 45 OBLJETNICI BODULSKIH PISAM
I 20 GODIŠNJICI PJESNIKOVE SMRTI
PODIŽE

SKUPŠTINA OPĆINE HVAR
I SABOR ĆAKAVSKOG PJESNISTVA

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Inschrift:

In diesem Haus wurde am 1. Juli 1901 geboren
der kroatische Dichter
Pere Ljubić
Er starb in Zagreb am 21. November 1952.

Zum 45. Jahrestag der Bodolski-Briefe
und des 20. Todestages des Dichters
errichtet.

Angebracht von der Gemeinde Hvar
und Vereinigung der ćakavischen Poesie.


Pere Ljubić (Vrbanj, 1. srpnja 1901. – Zagreb, 21. studenoga 1952.) je bio hrvatski književnik. Pisao je pjesme i eseje.

Pere Ljubić, geboren am 1. Juli 1901 in Vrbanj – gestorben am 21. November 1952 in Zagreb, war kroatischer Schriftsteller. Er schrieb Gedichte und Essays.

Kao dio stvaratelja hrvatskih pjesama na čakavštini (čakavski je dijalekt hrvatskog jezika jedan od tri glavna dijalekta hrvatskoga jezika i bio je osnova za formiranje prvog hrvatskog standardnog jezika u javnoj uporabi), bio je dijelom prvog vala tuzemne generacije suvremenih pjesnika koji su stvarali na tom narječju (Vladimir Nazor, Drago Gervais, Mate Dvorničić, Ante Dukić, Mate Balota, Marin Franičević, Ivan Bostjančić, Zvane Črnja).

Als Teil des Schöpfers der kroatischen Poesie in der čakavischen Kunst (der čakavische Dialekt der kroatischen Sprache ist – einer der drei Hauptdialekte der kroatischen Sprache und war Grundlage für die Ausbildung der ersten kroatischen Standardsprache im öffentlichen Gebrauch) war er Teil der ersten Welle der einheimischen Generation von zeitgenössischen Dichtern, die diesen Dialekt kreierten (Vladimir Nazor, Drago Gervais, Mate Dvorničić, Ante Dukić, Mate Balota, Marin Franičević, Ivan Bostjančić, Zvane Črnja)

Službovao je kao gimnazijski profesor u Šibeniku, Zemunu, Rumi, Sisku, Križevcima i Zagrebu.

Er diente als Gymnasialprofessor in Šibenik, Zemun, Rumi, Sisak, Križevci und Zagreb.

Pjesme je prvi put objavio u dubrovačkom listu Vrelu 1918. godine. Tematski je pisao o uspomenama iz djetinjstva te slikama iz otočkog života.

Zum ersten Mal schrieb er 1918 in Dubrovniks Vrelo List. Er thematisierte Erinnerungen an die Kindheit und Bilder aus dem Insellebens.

(Wikipedia)


Linkovi / Links

Kuća / Haus »Pere Ljubić«