VRBANJ – Spomen ploča »Kuča Matij Ivanića«

Ime / Name
Spomen ploča »Kuča Matij Ivanića« / Gedenktafel Haus Matij Ivanić

Code: VJ-IS-03                                    


Adresa / Adresse
Vrbanj, kuča Ivanića

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16530°    Longitude: E 16,64073° 
Visina / Höhe: 75 m

Zemljište / Grundstücke
*506/1?

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.05.2014 17:18:02


Informacije

Natpis:

OVDJE JE ŽIVIO
MATIJ IVANIĆ
VELIKI SIN VRBANJA
ORGANIZATOR I PREDVODNIK
PUČKOG USTANKA
1510 – 1514

ODBOR ZA PROSLAVU
460. GODIŠNJICE PUČKOG USTANKA
1974

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Inschrift:

Hier lebte
Matij Ivanić
Vrbanj´s großer Sohn
Organisator und Führer
des Volksaufstandes
von 1510 – 1514.

Ausschuss zur Feier
des 460. Jubiläums des Volksaufstandes
1974


Matij Ivanić (u nekim izvorima: Matija) Ivanić (Vrbanj, Hvar, oko 1445. – Rim, 1523.)

Matij Ivanić (in einigen Quellen: Matija) Ivanić wurde in Vrbanj um das das Jahr 1445 geboren, gestorben 1523 in Rom.

Bio je ugledan građanin hrvatskog gradića Hvara iz 16. stoljeća, vođa Hvarskog ustanka (1510.-1514.) protiv Mletačke Republike. Nakon poraza, Ivanić je postao simbolom slobode u okupiranim hrvatskim krajevima pod mletačkom vlašću. Ustanak označava i borbu protiv Mletačka i borbu za radnički i seljački stalež.

Er war prominenter Bürger der kroatischen Stadt Hvar im 16. Jh. und Anführer des kroatischen Aufstands (1510-1514) gegen die Republik Venedig. Nach der Niederlage wurde Ivanić zum Symbol der Freiheit in den von den Venezianern besetzten kroatischen Gebieten. Der Aufstand markiert neben dem Kampf gegen Venedig und den Kampf für die Anliegen von Arbeiter und Bauern.

Spomenut je i u poznatoj revolucionarnoj pjesmi „Padaj silo i nepravdo“. Poetski ga je dočarao Jure Franičević-Pločar u više pjesama posvećenih Hvarskom ustanku.

Ihm wurde in dem berühmten revolutionären Gedicht „der heftige Fall und Ungerechtigkeit“ gedacht. Er ispierierte den Dichter Jure Franičević-Pločar, der mehrere Gedichte über den Aufstand in Hvar verfasste.

Najnovija otkrića Matija Ivanića predstavljaju kao pravog vizionara koji je koračao ispred svojega vremena i vodio borbu za budućnost koja se tijekom srednjovjekovlja tek nazirala.

Neueste Forschungen repräsentieren Matija Ivanić als wahren Visionär, der seiner Zeit voraus war und den Kampf für eine gerechte Zukunft bereits im Mittelalter anführte.


Linkovi / Links

Mehr über Matij Ivanić / više o Matiji Ivaniću

Vrbanj – kuća / Haus Matij Ivanić
Vrbanj – Kuća »Dom Matij Ivanić« / Kulturhaus Matij Ivanić 

Vrbanj – Spomen ploča »Matij Ivanić, na 444-tu godisnjicu pučana« / Gedenktafel Matij Ivanić, zum 444. Jahrestag des Aufstandes 
Vrbanj – Spomen ploča »Matij Ivanić, na 500-tu godisnjicu pučana« / Gedenktafel Matij Ivanić, zum 500. Jahrestag des Aufstandes 
Vrbanj – Objekt »Put Matija Ivanića« / Ivanić-Weg 
Vrbanj – Informativna ploča »Put Matija Ivanića« / Infotafel Ivanić-Weg

Hvar – Priča o Hvarskom Svetom Križiću /  die Geschichte vom Heiligen Kreuz in Hvar
Hvar – Spomen ploča »Matij Ivanić« / Gedenktafel »Matij Ivanić« 
Hvar – Crkva »Gospa Anuncijata« / Kirche Maria Verkündigung 

Pitve – Spomen ploča »Ćeta Matij Ivanić« / Gedenktafel Partisaneneinheit Matij Ivanić 

Stari Grad – Spomen ploča »Matij Ivanić, napad 1510«/ Gedenktafel an den Aufstand des Matij Ivanić im Jahr 1510

Svirče – Kapela »Sv. Nikole od Planine« / Kapelle des hl. Nikolaus am Berg

Vrboska – Kuća »Matije Ivanića« / Haus des Matij Ivanić 
Vrboska – Spomen ploča »Kuća Matije Ivanića« / Gedenktafel Haus des Matij Ivanić