GDINJ – Crkva »Gospe od zdravlja (ranje Sv. Jurja)«


Ime / Name
Crkva »Gospe od zdravlja (ranje Sv. Jurja)« / Kirche Maria vom Heil (früher zum hl. Georg)

Code: GJ-CI-02                               


Adresa / Adresse
Gdinj, Stara Crkva

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13317°   Longitude: E 16,95271°
Visina / Höhe: 364 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*42 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2014 11:35:11


Informacije

Riječ je o skromnoj, ali izuzetno dobro ambijentiranoj renesansno-baroknoj građevini (800 metara sjeveroistočno od centra Gdinja), što je građena sredinom XVI. Stoljeća. Stara župna crkva Sv. Jurja prvi put se u pisanim dokumentima spominje 1558. godine. Služila je za župe Bogomolje i Gdinj.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-4785


Info

Es ist ein bescheidener, aber sehr stimmungsvoller Renaissance-Barock-Bau (800 Meter nordöstlich des Zentrums von Gdinj), der in der Mitte des 16. Jahrhunderts gebaut wurde. Die alte Pfarrkirche des hl. Georg wurde in schriftlichen Quellen zum ersten Mal im Jahre 1558 erwähnt. Sie diente den Pfarreien Bogomolje und Gdinj.

Godine 1691. uz južni zid dograđuje se kapela, a godine 1750. dograđena je i sjeverna kapela jednakog oblikovanja. O tome svjedoči i natpis na natprozorniku prozorčića na vanjskom zidu. Kapele su zidane kamenom, sa manjim bočnim prozorima, svođene bačvastim svodom. Sredinom XVIII. stoljeća produljen je glavni brod prema zapadu i oblikovano novo pročelje sa baroknim portalom nad kojim je kamena rozeta. U zabatu glavnog pročelja izgrađena je 1804. godine kamena trodijelna preslica. Na sjeveru apside dograđena je sakristija u XVIII. stoljeću. Svi su krovovi pokriveni kamenom pločom.

Im Jahr 1691 wurde an die Südwand eine Kapelle und 1750 eine gleichgestaltete Kapelle an die Nordwand hinzugefügt. Eine Inschrift am Sturz eines kleinen Fensters an der Außenwand bezeugt dies. Die Kapellen wurden aus Stein errichtet, haben ein Tonnengewölbe und kleinere Seitenfenster. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Hauptschiff nach Westen erweitert und eine neue Fassade mit einem Barockportal geschaffen, über dem sich eine Steinrosette befindet. Im Giebel der Hauptfassade wurde 1804 ein dreiteiliger Glockenturm gebaut. Nördlich der Apsis wurde im 18. Jh. eine Sakristei hinzugefügt. Jahrhundert. Alle Dächer sind mit Steinplatten gedeckt.

Krajem 1902. godine preimenovana je u crkvu prikazanja BDM (Gospa od milosti), a bogoslužje je, zbog njene tjesnoće i ruševnosti, preneseno u novu župnu crkvu Sv. Jurja.

Ende 1902 wurde die Kirche in „Darstellung der Jungfrau Maria“ umbenannt, und die kirchlichen Agenden aufgrund seiner Enge und des schlechten Bauzustandes an die neue Pfarrkirche des hl. Georg in Gdinj-Nova Crkva übertragen.

Bilo je nekoliko neuspješnih pokušaja obnove crkve. Mladen Vuković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu i nedavno preminuli mještanin Ivo Radovanović napravili su statički uviđaj iz kojeg se jasno vidi da ju je potrebno temeljito obnoviti.

Es wurden mehrere erfolglose Versuche unternommen die Kirche zu restaurieren. Mladen Vuković vom Institut für Denkmalschutz in Split und dem kürzlich verstorbene Bewohner Ivo Radovanović machten in einem Statik-Gutachten klar, dass sie umfassend restauriert werden muss.

Prof. Ivko Radovanović je pak 1930./31. izradio svojevrsnu repliku glavne oltarne slike s likom sv. Jurja, a bila je ukradena u doba I. svjetskog rata. Ona se privremeno, zajedno s još dvije pale, čuva u novoj župnoj crkvi da ih ne bi uništila vlaga i druge vremenske nepogode.

Prof. Ivko Radovanović machte 1930/31 eine Replik des Hauptaltarbildes der alten Pfarrkirche des hl. Georg mit dem Bildnis des hl. Georg das in der Zeit des Ersten Weltkriegs gestohlen wurde. Es wird vorübergehend zusammen mit zwei weiteren in der neuen Pfarrkirche zum hl. Georg aufbewahrt, um sie durch Feuchtigkeit und andere Wetterkatastrophen nicht zu ruinieren

U 2019. godini dovršene su obnove za obnovu Stare crikve. Rad je obavljen u okviru programa koji su podržali Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, općina Jelsa i HEP grupa.

Im Jahr 2019 wurden Renovierungsarbeiten zur Wiederherstellung von Stari crikva abgeschlossen. Die Arbeiten erfolgten im Rahmen der vom Kulturministerium der Republik Kroatien, des Landkreises Split-Dalmatien, der Gemeinde Jelsa und der HEP-Gruppe unterstützten Programme.

Završena je sanacija krova vraćanjem kamenog pokrova i njegovim fugiranjem. Obavljeni su radovi saniranja temelja i injektiranja glavnih pukotina na jugoistočnoj strani crkve. Dobiven je priključak crkve na distribucijsku mrežu HEP, a u okviru tih radova u potpunosti je raščišćen glavni prilazni put koji vodi od kuća do crkve. Svemu navedenome prethodilo je uklanjanje borova koji su ugrožavali crkvu.

Das Dach wurde repariert, indem die Steindeckung wiederhergestellt und verfugt wurde. Es wurden Arbeiten durchgeführt, um die Fundamente zu reparieren und die Hauptrisse an der Südostseite der Kirche zu injizieren. Die Verbindung der Kirche zum Stromnetz wurde hergestellt, und die Hauptzufahrtsstraße, die von den Häusern zur Kirche führt, vollständig geräumt. Allem ging die Entfernung der Kiefer voraus, die die Kirche bedrohten.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011.
Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011.
Broj registra: Z-4785

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011.
Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011.
Registriernummer: Z-4785

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Natpis na natprozorniku / Inschrift am Fenstersturz
Nova župnoj crkva / Neue Pfarrkirche
Joško Kovačić, Zupa Gdinj na Hvar (PDF)