JELSA – Kuća »Dobrović – Muzej Općine Jelsa«


Ime / Name
Kuća / Haus »Dobrović – Muzej općine Jelsa« / Museum der Stadt Jelsa

Code: JE-TG-10                                       


Adresa / Adresse
Jelsa, Trg Sv. Ivana

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16139°   Longitude: E 16,69363°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*135/3

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.05.2015 10:02:32


Informacije

Sjedište Muzeja Općine Jelsa je u kući Dobrović. Kuća u današnjem obliku dograđena je krajem 19. stoljeća i predstavlja jedan od najboljih primjera neoklasicističke stambene arhitekture u Jelsi. Pripadala je trgovačkoj obitelji Dobrović čiji su članovi bili istaknuti sudionici kulturnog i intelektualnog života Jelse, a njezin posljednji stalni rezident, Juraj Dobrović, međunarodno je priznati likovni umjetnik.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-6179, P-3762


Info

Im Haus Dobrović befindet sich der Sitz des Museums der Gemeinde Jelsa. Das Haus in seiner jetzigen Form wurde Ende des 19. Jahrhunderts ausgebaut und ist eines der besten Beispiele neoklassizistischer Wohnarchitektur in Jelsa. Es gehörte der Handelsfamilie Dobrović, deren Mitglieder prominente Teilnehmer am kulturellen und intellektuellen Leben von Jelsa waren, und ihr letzter ständiger Bewohner, Juraj Dobrović, ist ein international anerkannter Künstler.

Kuća Dobrović na trgu sv. Ivana dvokatnica je pokrivena četverovodnim krovom. Arhitektura kuće dovršene koncem 19. st. ima sačuvanu kamenu plastiku te se na pročelju ističu neostilski elementi: krovni vijenac, prozori, vrata i konzole balkona sa četiri konzole koje oponašaju barokna rješenja, na kojem je sačuvana ograda od lijevanog željeza.

Das Familienhaus des Künstlers Juraj Dobrović ist ein zweistöckiges gebäude mit Walmdach und steht am Johannesplatz. Die Architektur des Hauses, das Ende des 19. Jh. fertiggestellt wurde, hat Steinplastiken erhalten und an der Fassade finden sich neoklassische Elemente: Dachfenster, Türen, Fenster, Balkone mit gusseisernen Geländer und vier Konsolen in barocker Stilgebung.

Velika terasa na sjevernoj strani prvog kata, koja je u toplijem razdoblju godine bila i svojevrsni dnevni boravak, te kameno dvorište u prizemlju, ukrašeni su u ambijentu tipičnog mediteranskog podneblja.

Die große Terrasse an der Nordseite des ersten Stocks, war in der wärmeren Zeit des Jahres eine Art hölzernes Wohnzimmer. Der steinerne Hof im Erdgeschoss ist in typischen mediterranen Ambiente gestaltet.

Južna strana kuće, gdje je nekada u prizemlju bila trgovina tekstilom obitelji Jurja Dobrovića, prostor je sada prenamijenjen u galeriju „Kravata“ u kojoj se održavaju povremene izložbe.

In der Südseite des Hauses, wo sich einst im Erdgeschoss ein Textilladen der Familie Juraj Dobrović befand, wird heute die Galerie „Kravata“ betrieben, wo gelegentlich Ausstellungen stattfinden.

Interijer kuće je namješten u izvornoj atmosferi kraja 19. stoljeća. Stalni postav izložen u kući Dobrović čine dvije muzejske zbirke. Kulturno-povijesna zbirka većim je dijelom izložena na prvom katu, a sadrži autentični inventar kuće karakterističan za drugu polovicu 19. i početak 20. stoljeća te razni dekorativni i predmeti svakodnevne upotrebe koji svjedoče o životu jedne građanske obitelji i umjetnički radovi iz zbirke grafika, slika i reljefa Jurja Dobrovića.

Auch das Innere des Hauses ist im ursprünglichen Ambiente vom Ende des 19. Jh. eingerichtet. Die Dauerausstellung im Haus Dobrović besteht aus zwei Museumssammlungen. Die kulturhistorische Sammlung ist größtenteils im ersten Stock ausgestellt und enthält authentisches Inventar des Hauses, das für die zweite Hälfte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts charakteristisch ist, sowie verschiedene Dekorations- und Alltagsgegenstände, die vom Leben einer bürgerlichen Familie und Kunstwerken zeugen die Sammlung von Grafiken, Gemälden und das Relief von Juraj Dobrović.

natrag na vrh / Seitenanfang


Zbirka Dobrović

U kući suvremenog akademskog kipara Jurja Dobrovića na Trgu Sv. Ivana, koju je kipar 2010. poklonio općini zajedno s zbirkom radova od 257 predmeta te 50 grafika, slika i reljefa, otvoren je Muzej općine Jelsa.

Sammlung Dobrović

Im Haus des akademischen Bildhauers Juraj Dobrović am Platz Sv. Ivan ist das Museum der Gemeinde untergebracht. Er vermachte der Gemeinde im Jahr 2010 seine Sammlung. 257 Arbeiten, 50 Grafiken, Bilder und Reliefs sind hier zu sehen.

Posjetiteljima je prezentiran interijer  građanske kuće s kraja 19. i početka 20. stoljeća.  Osobito se to odnosi na prostorije prvog kata gdje reprezentativni zeleni salon ima sačuvane oslikane zidove tehnikom tipičnom za konac 19 st. Svakodnevnicu građanske obitelji tog vremena dočaravaju i eksponati u tinelu, predsoblju i sobi. Zajedno s eksponatima iz Kulturno-povijesne zbirke, prostor je vizualno osmišljen harmonijom uspostavljenom radovima umjetnika.

Die Besucher wurden vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in das Innere eines bürgerlichen Hauses eingeführt. Dies gilt insbesondere für die Räume des ersten Stocks, in denen der repräsentative grüne Salon mit der für das ausgehende 19. Jahrhundert typischen Technik die Wände erhalten hat. Der Alltag der damaligen bürgerlichen Familie spiegelt sich in Exponaten in tinel?, Flur und Raum wider. Zusammen mit Exponaten aus der kulturhistorischen Sammlung wird der Raum visuell mit harmonisch etablierten Werken von Künstlern gestaltet.

Drugi kat prvotno namijenjen spavaonicama formiran je sada kao klasični galerijski prostor gdje su po tematskim cjelinama raspoređeni ostali radovi iz Zbirke grafika, slika i reljefa.

Der zweite Stock, der ursprünglich für die Schlafsäle vorgesehen war, ist jetzt als klassischer Galerieraum gestaltet, in dem andere Werke aus der Sammlung von Grafiken, Gemälden und Relief nach thematischen Einheiten angeordnet sind.

Dodatnu vrijednost uz kulturno povijesnu zbirku u kući Dobrović donosi zbirka grafika, slika i reljefa umjetnika – donatora Jurja Dobrovića, a kako nam to zorno prenosi Višnja Zgaga ravnateljica Muzejskog dokumentaciskog centra : kronologija i homogenost pojedinih ciklusa osnovna su načela postava, diskretno sugerirajući pitagorejsko nasljeđe što prožima rad tog umjetnika.

Bereichert wird diese Sammlung außerdem noch durch eine Sammlung von Grafiken, Bildern und Reliefs des Künstlers – hier beschrieben von Višnja Zgaga, Direktorin des dokumentarischen Zentrums des Museums: Die Chronologie und Homogenität einzelner Zyklen … suggerieren diskret das Pythagoreische Erbe, welches das Werk dieses Künstlers durchzieht.

Muzej sačinjava više zbirki na nekoliko lokacija, a čini ih bogata etnografska i povijesno umjetnička građa. Tri zbirke se mogu posjetiti u Jelsi, jedna u Vrboskoj – Ribarska zbirka i jedna na Humcu – Vinogradarska zbirka.

Das Museum umfasst weiters verschiedene Sammlungen, verteilt auf mehreren Orten in ethnographisch reichen und historisch kunstvollen Bauten. Drei Sammlungen kann man in Jelsa besuchen, eine in Vrboska (Fischer-Sammlung) und eine in Humac (Weinbau-Sammlung).


Lista zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2009.
Datum tiskanog izdanja: 05. 05. 2010.
Broj registra Z-4369

Liste der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 06/2009.
Veröffentlichungsdatum: 05. 05. 2010.
Registriernummer Z-4369

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Trg Sv. Ivan / Platz des hl. Johannes
Ribarski muzej u Vrboskoj / Fischereimuseum in Vrboska