VELO GRABLJE – Spomen ploča »Don Ante Petrić«

Ime / Name
Spomen ploča / Gedenktafel »Don Ante Petrić«

Code: GV-IS-04                                    


Adresa / Adresse
Velo Grablje 66

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,17007°   Longitude: E 16,52128°
Visina / Höhe: 283 m

Zemljište / Grundstücke
*137 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
18.10.2014 11:39:59


Informacije

Spomen ploča na rodnoj kući Don Ante Petrića podignuta je 2007. godine na prijedlog udruge Pjover.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Gedenktafel am Geburtshaus des Don Ante Petrić wurde 2007 auf Vorschlag des Vereins Pjover errichtet.

U OVOJ JE KUĆI ROĐEN
DON ANTE PETRIĆ
30.8.1869. – 20.8.1917.
OSNIVAČ RUZMARINSKE ZADRUGE 1892.
I SEOSKE BLAGAJNE 1893.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE. ŠUMARSTVA
I VODNOG GOSPODARSTVA
REPUBLIKE HRVATSKE

VELO GRABLJE 10.6.2007.

In diesem Haus wurde geboren
Don Ante Petrić
30. 8. 1869 – 20. 8. 1917
Gründer der Rosmarin Genossenschaft 1892
und Dorfkassa im Jahr 1893.

Ministerium für Land-, Forst-
und Wasserwirtschaft
der Republik Kroatien.

Velo Grablje, am 10. 6. 2007.


Don Ante Petrić sin lvana (1836.), Pićetov, rođenje u Velome Grablju 30. kolovoza 1869. godine. Pučku školu je Tone polazio i završio u Velom Grablju, kod učitelja Mate Novaka-Batine, klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a studirao je na bogosloviji u Zadru. Bio je kapelan, pa župni pomoćnik u Supetru 1893.-1895; župnik u Sv. Nedjelji 1895 .-1907. i konačno župnik rodnog Velog Grablja 1907.-1917. Godine.

Don Ante Petrić, Sohn des Ivan (1836), Pićetov, wurde in Veljo Grablje am 30. August 1869 geboren. Toni besuchte die Volksschule in Velo Grablje bei Lehrer Mate Novak-Batina, absolvierte das klassische Gymnasium in Split und studierte Theologie in Zadar. Er war Kaplan, und Pfarrer in Supetar 1893.-1895; Pfarrer in Sveti Nedjelja 1895-1907 und wirkte schließlich als Pfarrer in Velo Grablje von 1907 bis 1917.

Kako bi se težaci nekako suprotstavili nevoljama u poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji proizvoda, don Ante Petrić i težaci Marin Tudor pok. lvana, Dinko Tudor sin lvanov, Jakov Tudor pok. Jakova, lvan Zaninović pok Ante, Lav Zoranić pok. Ante, Nikola Tomičić pok. Jurja, Marin Jurić pok. Dinka i Josip Budrović pok. Jurja, osnovali su 1892. u Velom Grablju „Ruzmarinsku zadrugu“ da se zajedničkim silam olakoti radnja i oveća dobitak ovog starog grabaljskog obrta. To je bila prva zadruga u Hrvatskoj koja se bavila proizvodnjom i prodajom eteričnih ulja. Smatrao je da su za naše prilike prikladne zadruge-blagajne po uzoru na njemačke koje su stvorene 1848. godine. Poznati inicijatori takvog zadružnog pokreta bili su Friedrich Wilhelm Raiffeisen i Hermann Schulzu -Delitzsch (na njihovim je osnovama Austrija 1873. g. donijela Zakon o osnivanju blagajna za štednju i zajmove, koji je važio i za Dalmaciju).

Um den Schwierigkeiten der Bauern bei der landwirtschaftlichen Produktion und dem Verkauf von Produkten irgendwie entgegenzuwirken, haben Don Ante Petrić und die Landwirte Marin Tudor gen. Ivan, Dinko Tudor, Sohn des Ivanov, Jakob Tudor gen. Jakob, Ivan Zaninović gen. Ante, Lav Zoranić gen. Ante, Nikola Tomičić gen. Jurja, Marin Jurić gen. Dinko und Josip Budrović gen. Juraj, im Jahr 1892 die „Rosmarin-Genossenschaft“ in Velo Grablje gegründet um durch gemeinsame Arbeit Gewinn aus diesem alten Grabljaner Handwerk zu erzwingen. Es war die erste Genossenschaft in Kroatien, die sich mit der Herstellung und dem Verkauf von ätherischen Ölen beschäftigte. Er glaubte, dass Genossenschaftskassen, die den 1848 entstandenen deutschen nachempfunden waren, für diesen Zweck geeignet waren. Bekannte Initiatoren solcher Genossenschaftsbewegung waren Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulz-Delitzsch (auf deren Grundlage Österreich 1873 das Gesetz über die Errichtung von Sparkassen und Darlehen erließ, das auch für Dalmatien galt).

Don Tone je umro s nepunih 48 godina, u Velom Grablju 20. kolovoza 1917. i pokopan na mjesnom groblju, u bratimskoj grobnici.

Don „Toni“ starb im Alter von 48 Jahren in Velo Grablje am 20. August 1917 und wurde am örtlichen Friedhof in einem Grab der Bruderschaft begraben.


Linkovi / Links

Kuća Don Ante Petrića / Haus des Don Anton Petrić
Zgrada javne »Poljoprivredna Zadruga« / Gebäude der landwirtschaftlichen Genossenschaft
Zgrada gospodarske »Destilerija lavandina i ružmarinova ulja« / Destillerie für Lavendel- und Rosmarinöl