JELSA – Kapela »Sv. Liberata (bivša)«


Ime / Name
Kapela »Sv. Liberata (bivša)« / ehemalige Kapelle des hl. Liberate

Code: JE-CP-04                              


Adresa / Adresse
Jelsa, Šetalište Sv. Liberata

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16238°   Longitude: E 16,69893°
Visina / Höhe: 13 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*689

Datum snimanja / Erfassungsdatum
08.05.2018 15:11:21


Informacije

U ovom mjestu, stara kapela, što je 1964. godine bila srušena, a krajem 19. stoljeća podignuo je Prošper Dobronić, otac poznatog hrvatskog skladatelja i glazbenog pisca Antuna Dobronića. Kapela se može vidjeti u francuskom katastru iz prve polovice 19. stoljeća.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

An dieser Stelle wurde die alte Kapelle des hl. Liberat im 19. Jh. von Prosper Dobronić, dem Vater des berühmten kroatischen Komponisten und Musikschriftstellers Anton Dobronić errichtet. Im franziszeischen Kataster aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Kapelle ersichtlich.

Prema Antunovom pričanju, njegov je otac Prosper plovio »na jedra« čitavim svijetom; tri puta je bio u Americi, jednom na Dalekom Istoku. Ta su daleka putovanja trajala po dvije i tri godine, a vijesti o moreplovcima stizale su u Jelsu vrlo rijetko ili nikako, tako da je za obitelj bio to život pun neizvjesnosti, teških, napetih očekivanja, a i financijske nesigurnosti. Po povratku s jednog takvog dugotrajnog putovanja, na samom dohvatu Jelse, u Bračkom kanalu, uhvatila ga je takva “oluja da mu je potonuo brod i sav imutak koji je donosio kući. Nakon višesatne borbe s valovima, on se jedva spasio s nekoliko mornara. Prigodom jedne slične oluje na moru zavjetovao se i dao kasnije izgraditi, na putu prema Gradini mara kapelicu »Sveti Liberat«.

Nach Anton Dobronić´s Berichten, fuhr sein Vater Prosper auf Segelschiffen durch die ganze Welt; Er war dreimal in Amerika und einmal im Fernen Osten. Diese Reisen dauerten zwei, drei Jahre. Die Nachrichten der Seeleute gelangten nur sehr selten nach Jelsa, so dass es für deren Familien ein Leben voller Unsicherheit, schwerer, angespannter Erwartungen und finanzieller Unsicherheit war. Als Prosper von solch einer langen Reise nach Jelsa zurückkehrte, wurde er im Kanal von Brač von einem schweren Sturm erfasst, sodass das Schiff sank und mit ihm alles was er nach Hause mitgebracht hatte. Nach mehreren Stunden Kampf in den Wellen konnte er sich mit ein paar Seeleuten retten. Anlässlich eines ähnlichen Sturm auf See schwor er Kapelle des hl. „Liberat“ am Weg nach Gradina  zu errichten.

Kapela je srušena 1964. godine (Spomen ploča). U zamjenu za ovu (srušenu) kapelicu gradi se nova kapelica Sv. Liberata na istom putu , na samom prilazu prema Gradini, ispod hotela Mina u 2015. g.

Die Kapelle wurde im Jahr 1964 abgerissen (Gedenktafel). Im Gegenzug für diese (abgerissene) Kapelle wurde die neue Kapelle Sv. Liberata am selben Weg nach Gradina, unterhalb des Hotels Mina im Jahr 2015 errichtet.

Zanimljivo je i to da se u njoj čuva metalni križ s bivše kapelice, što ga je iz mora izvadio i desetljećima ustrajno čuvao Jakov Novak iz Jelse i je sada u novoj kapelici Sv. Liberat.

Interessant ist auch das Metallkreuz aus der alten Kapelle, das Jakob Novak aus Jelsa aus dem Meer holte und aufbewahrte, und das jetzt in der neuen Kapelle steht.

Restaurira se stela sa nekadašnje kapele Sv. Liberata (Pieta – Skidanje s križa) koja je ugrađena u kut crkvenog dvorišta 2018.g. Restauratorice su dvije Ane – Doljanin i Jurić, financira Ministarstvo kulture RH.

Eine Stele der ehemaligen Kapelle des hl. Liberat (Pieta – Skidanje mit Kreuz), wurde im Jahre 2018 in eine Ecke des Kirchhofs eingebettet. Die Restauratorinnen sind zwei Annas – Doljanin und Jurić, finanziert vom Kulturministerium der Republik Kroatien.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kapela »Sv. Liberata (nova)« / Neue Kapelle des hl. Liberat
Spomen ploča »Bivši kapela Sv. Liberata« / Gedenktafel an die ehemalige Kapelle zum hl. Liberat
Kapelica »Sv. Liberata« (više o sv. Liberata) / Bildstock des hl. Liberat (mehr über den hl. Liberat)