SUĆURAJ – Samostan »Bivši Franjevački samostan Sv. Ante«

Ime / Name
Samostan »Bivši Franjevački samostan Sv. Ante« / Ehemaliges Franziskanerkloser zum hl. Antonius

Code: SU-CA-02                                 


Adresa / Adresse
Sućuraj, Ulica Donja Banda,

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12508°   Longitude: E 17,18695°

Visina / Höhe: 2 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Turci su osvojili Primorje ( Živogošće i Zaostrog ) godine 1492. Bježeći pred turskim zulumom, nasiljem i terorom, u Sućuraj su godine 1646. sa svojim narodom izbjegli franjevci iz Zaostroga, a sljedeće godine franjevci i narod iz Živogošća.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Türken eroberten 1492 die Primorje (Zivogosce und Zaostrog). Vor türkischer Gewalt und Terror flohen im Jahre 1646 zuerst die Franziskaner aus Zaostrog und die Brüder aus Živogošće folgten ihnen nach.

Zaostrožani su godine 1663. sagradili crkvu i samostan Sv. Ante (danas obiteljska kuća). Crkva Sv. Ante Padovanskog ostao.

Die Zaostroganer bauten 1663 Kirche und Kloster Sv. Ante (heute Wohnhaus). Die Kirche des hl. Antonius von Padua blieb erhalten.

Tako su u drugoj polovici 17. stoljeća u malom mjestu Sućuraj bile tri župe, tri župne crkve i tri samostana.

So gab es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts drei Pfarren, drei Pfarrkirchen und drei Klöster in dem kleinen Dorf Sucuraj.


Linkovi / Links

Crkva Sv. Ante Padovanskog / Kirche des hl. Antonius von Padua
Samostan »Franjevački samostan (bivši Augustinski samostan)« / Franziskanerkloser (ehemaliges Augustinerkloster)
Samostan »Bivši franjevački samostan Sv. Križ« / Ehemaliges Franziskanerkloster Heiligenkreuz