Archiv-2020-06


Arhiva pregleda         Übersicht Archiv


U lipnju 2020. 82 objekti su uključeni ili dodani na web stranicu:

Im Juni 2020 wurden 82 Objekte in die Website aufgenommen oder ergänzt:


Kapele / Kapellen

Kapela »Sv. Marije«
SG-CP-05 / Stari Grad


Kapelice / Bildstöcke

Kapelica »prazna kapelica«
HU-CS-02 / Humac


Reljefi / Reliefs

Grb »PetraHektorovića u nadvratniku«
HV-IG-58 / Hvar, Ulica Kroz Grodu 5, palača Užižić / Hektorović


Reljef »Konzola (1)«
JE-IR-04 / Jelsa,Trg križonoše, u lapidariju

Reljef »Lav na sjevernom zidu župne crkve«
JE-IR-06 / Jelsa,Trg križonoše, u lapidariju

Reljef »Konzola (2)«
JE-IR-07 / Jelsa,Trg križonoše, u lapidariju

Reljef »Konzola (3)«
JE-IR-08 / Jelsa,Trg križonoše, u lapidariju


Reljef »IHS na navratniku«
SG-IR-13/ Stari Grad, ulica Duolnja Kola 1


Spomenici, skulpture / Monumente, Skulpturen

Kip »Sv. Florijana«
HV-MO-18 / Hvar, Ulica Antifašizma, DVD Hvar


Drvena skulptura (2) na obali
JE-MO-10 / Jelsa, obala Gradina


Skulptura »Drvena skulptura (4) na obali«
VA-MO-05 / Vrboska, Glavice

Skulptura »Drvena skulptura (5) na DC-116«
VA-MO-06 / Vrboska, cesta DC-116


Objekti / Objekte

Objekt »Turan za grožđe (1)«
HU-OB-01 / Humac

Objekt »Turan za grožđe (2)«
HU-OB-02 / Humac

Objekt »Turan za grožđe (3)«
HU-OB-03 / Humac

Objekt »Turan za grožđe (4)«
HU-OB-04 / Humac


Objekt »Mozaik – Otisak prsta«
HV-OB-16 / Hvar, Park Veli đardin

Objekt »Park Moli đardin«
HV-OV-04 / Grad Hvar, Park Moli đardin


Objekt »Turan (1)«
PO-OB-01 / Poljica

Objekt »Turan (2)«
PO-OB-02 / Poljica

Objekt »Balote Poljica«
PO-ON-01 / Poljica


Objekt »Obris leuta«
SG-OB-05 / Stari Grad, Nova Riva

Objekt »Brodski top«
SG-OB-06 / Stari Grad, Nova Riva

Objekt »Kameni turan«
SG-OB-07 / Stari Grad, Srinja- / Duolnja Kola

Objekt »Radio jarbol (1)«
SG-OR-04 / Stari Grad


Građevine / Gebäude

Kuća »Kompleks Franetović (ranije Bučić-Machiedo)«
SG-TG-13 / Stari Grad, Duolnjo Kola / Ulica Dinka Politea

Kuća »Ljetnikovac Ivanić-Fazanić«
SG-TG-16 / Stari Grad, Ulica Petra Scutteri 5

Kuća »Duolnjo Kola 1«
SG-TG-39 / Stari Grad, Duolnjo Kola 1


Javna zgrada »Društveni dom Vrboska«
VA-TG-03 / Vrboska, Riva

Ostaci »vjetrenjače na Vetežinji hum«
VA-TG-11 / Vrboska, Vetezinji hum

Zgrada gospodarske »Bivši mali škver«
VA-TG-12 / Vrboska, Molo Bonda


Cisterne i točka vode / Zisternen und Wasserstellen

Objekt »Gustirna (02)  u Dolu Sv. Marije«
DO-OP-02 / Dol – Sv. Marije


Objekt »Gustirna (1), Barlog«
HU-OP-01 / Humac

Objekt »Gustirna (2)«
HU-OP-02 / Humac

Objekt »Gustirna (3)«
HU-OP-03 / Humac

Objekt »Gustirna (4)«
HU-OP-04 / Humac

Objekt »Gustirna (5)«
HU-OP-05 / Humac

Objekt »Gustirna (6)«
HU-OP-06 / Humac

Objekt »Gustirna (7)«
HU-OP-07 / Humac

Objekt »Gustirna (8)«
HU-OP-08 / Humac

Objekt »Gustirna (9)«
HU-OP-09 / Humac

Objekt »Gustirna (10)«
HU-OP-10 / Humac


Objekt »Bunar u parku Moli đardin«
HV-OP-25 / Hvar, park Moli đardin


Objekt »Bunar Fontana kod kuće Salamović (Selem)«
JE-OP-04 / Jelsa, Braće Batoš

Objekt 05 »Bunar«
JE-OP-05/ Jelsa

Objekt »Bunar kod bivše medicinske postaje«
JE-OP-06 / Jelsa, Trg dr. Vojteha Bride


Objekt »Gustirna (2)«
PO-OP-02 / Poljica

Objekt »Gustirna (3)«
PO-OP-03 / Poljica

Objekt »Velika gustirna (4)«
PO-OP-04 / Poljica

Objekt »Gustirna (5)«
PO-OP-05 / Poljica

Objekt »Gustirna (6)«
PO-OP-06 / Poljica

Objekt »Gustirna (7)«
PO-OP-07 / Poljica, na putu za M. Stiniva

Objekt »Gustirna (8)«
PO-OP-08 / Poljica, na putu za M. Stiniva

Objekt »Gustirna (9)«
PO-OP-09 / Poljica, na putu za M. Stiniva

Objekt »Gustirna (10)«
PO-OP-10 / Poljica, na putu za M. Stiniva


Objekt »Gustirna (1)«
PR-OP-01 / Mala (Gornja) Prapatna


Objekt »Gustirna – pjover (13)«
SG-OP-13 / Stari Grad, Polje

Objekt »Gustirna – pjover (14)«
SG-OP-14 / Stari Grad, Polje

Objekt »Bunar (15), Gradska fontana«
SG-OP-15 / Stari Grad, Put Križa 1

Objekt »Bunar (16), Gradska fontana«
SG-OP-16 / Stari Grad, Put bana Josipa Jelačića

Objekt »Bunar (17), Kuglasti bunar«
SG-OP-17 / Stari Grad, Šetalište don Šime Lubića


Objekt »Bunar na Rivi«
VA-OP-03 / Vrboska, Riva

Objekt »Bunar na Pjaci«
VA-OP-04 / Vrboska, Pjaca


Trimi / Trims

Trim »HU-TR-03«
HU-TR-03 / Humac


Trim »PO-TR-01«
PO-TR-01 / Poljica, Grahovišće

Trim »PO-TR-02«
PO-TR-02 / Poljica, Grahovišće

Trim »PO-TR-03«
PO-TR-03 / Poljica, na putu prema M. Stiniva

Trim »PO-TR-04«
PO-TR-04 / Poljica, na putu prema M. Stiniva

Trim »PO-TR-06«
PO-TR-06 / U selu / im Ort Poljica

Trim »PO-TR-07«
PO-TR-07 / Poljica, istočno od mjesta

Trim »PO-TR-08«
PO-TR-08 / U selu / im Ort Poljica

Trim »PO-TR-09«
PO-TR-09 / Poljica, na putu prema M. Stiniva

Trim »PO-TR-10«
PO-TR-10 / Poljica, zapadno od mjesta

Trim »PO-TR-11«
PO-TR-11 / Poljica, zapadno od mjesta

Trim »PO-TR-12«
PO-TR-12 / Poljica, zapadno od mjesta

Trim »PO-TR-13«
PO-TR-13 / Poljica, zapadno od mjesta

Trim »PO-TR-14«
PO-TR-14 / Poljica, zapadno od mjesta

Trim »PO-TR-15«
PO-TR-15 / Poljica, zapadno na početku sela


Trim »PR-TR-01«
PR-TR-01 / Mala (Gornja) Prapatna

Trim »PR-TR-02«
PR-TR-02 / Mala (Gornja) Prapatna


Povijesne znamenitosti / Historisches

Podvodna nalazište »Antički brodolom«
VA-PV-01 / Vrboska, more


natrag na vrh / Seitenanfang